ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เบอร์โทรศัพท์ : 037-280210 เบอร์แฟกซ์ : 037-280206 E-mail : kbbc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารแนบ