ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เบอร์โทรศัพท์ : 037-280210 เบอร์แฟกซ์ : 037-280206 E-mail : kbbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
อ.1533/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.31/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.69/61
สอบถามกรรีผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.780/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.781/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.