ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เบอร์โทรศัพท์ : 037-280210 เบอร์แฟกซ์ : 037-280206 E-mail : kbbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 48
ผบ.773/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.774/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.775/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.776/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.777/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.778/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.779/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.780/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.782/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.788/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.792/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.793/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.794/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.795/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.796/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.822/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.823/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.824/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.825/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.826/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.827/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.828/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.829/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.830/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.831/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.832/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.833/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.837/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.838/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.839/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.840/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.841/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.842/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.843/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.852/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.853/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.854/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.221/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.222/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.223/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.224/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.225/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.226/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.227/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.228/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.229/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45
พ.231/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.00 น.
พ.233/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.45